De gemeente Landgraaf staat als de derde bestuurslaag naast de provincie en het Rijk het dichtst bij de burgers. Voor het succesvol uitvoeren van lokale taken op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, verkeer, openbare orde, cultuur, onderwijs en gezondheid is goede communicatie enorm belangrijk. De afdeling Communicatie van de gemeente Landgraaf is in hoge mate verantwoordelijk voor de informatiestroom richting inwoners, organisaties,  ondernemers en pers.

Klant

Gemeente Landgraaf

Diensten

Krant opmaak, fotografie, content, digitaal magazine

In het voorjaar van 2021 hebben we in samenwerking met de afdeling Communicatie van Gemeente Landgraaf een papieren en online Coronakrant gemaakt. De opdracht bestond uit het realiseren van een krant in een print- en onlineversie om de inwoners, ondernemers en organisaties van Landgraaf met alle uitdagingen waar ze voor stonden te informeren, inspireren en een hart onder de riem te steken. In dit verband hebben wij onder andere het schrijven van de interviews, de fotografie en het vormgeven en samenstellen van deze krant voor onze rekening genomen.

De gedrukte krant en het online bulletin – gevuld met informatieve bijdragen en interviews met bestuurders, welzijnsfunctionarissen en andere relevante spelers met betrekking tot de coronapandemie binnen de lokale gemeenschap – werden positief ontvangen.

De intentie achter het uitbrengen van de coronakrant was te laten zien dat de gemeente haar inwoners, ondernemers en organisaties ook onder uitdagende omstandigheden nabij wil zijn. Als de lokale overheid die zich inzet om de geleden schade door de coronapandemie te beperken en de gevolgen hiervan te herstellen. Om te weten wat leeft en daarop met daadkracht te anticiperen.

Wilt u ook uw doelpubliek bereiken met een eigen krant of online bulletin? Communiceren met resultaat in het kwadraat?